สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


19th WORLD CONFERENCE ON COOPERARIVE & WORK-INTEGRATED EDUCATION

ประกาศโดย : , ประกาศเมื่อ : 26 ม.ค. 2559 11 :32 น.

19th WORLD CONFERENCE ON COOPERARIVE & WORK-INTEGRATED EDUCATION 
 
HOST: KYOTO SANGYO UNIVERSITY
 
WACE advancing cooperative & work integrated education
 
"Towards a new Stage of Cooperative and Work-Integrated Education for Innovative Minds  with Global Competency"
 
AUGUST 18-21, 2015


เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด
Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION