Asia Technological University Network เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ATU-NET Student Leader Forum 2023


ด้วย Asia Technological University Network ได้เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ATU-NET Student Leader Forum 2023 จัดโดย Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 นั้น โดยนักศึกษาผู้สนใจจะต้องสมัครภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 ในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://bit.ly/3KIUb6p