ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Grant & Scholarship Info Session: AUAP Research Fund ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลทุนวิจัย

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) ขอเชิญร่วมกิจกรรม Grant & Scholarship Info Session: AUAP Research Fund เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลทุนวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
Topic: AUAP RESEARCH FUND 2022/2023Speakers: Ms. Supaporn Chuangchid, AUAP Executive Secretary
ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/3GnwZspโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่ http://bit.ly/3CuChB6 หรือ สแกน QR CODE
—————-
Please register to join the Grant & Scholarship Info Session by Center for International Affairs-SUTTopic: AUAP RESEARCH FUND 2022/2023Speakers: Ms. Supaporn Chuangchid, AUAP Executive Secretary
On Monday January 23, 2023 10:00-11:00 AMC2-124 Meeting room, Academic Building 2
Register to attend the info session >> http://bit.ly/3CuChB6More information click >> http://bit.ly/3GnwZsp