แผนการเรียนการสอน สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2559 (นักศึกษารหัสD59xxxxx)

สาขาวิชาการจัดการดมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา ขอประกาศปฏิทินสำหรับหารเรียนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ดังนี้

ปฏิทินการเรียนการสอน.docx

ปฏิทินการสอน.pdf

Calendar_Coop

แผนการเรียนการสอน สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2559 (นักศึกษารหัสD59xxxxx)

สาขาวิชาการจัดการดมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา ขอประกาศปฏิทินสำหรับหารเรียนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ดังนี้

ปฏิทินการเรียนการสอน.docx

ปฏิทินการสอน.pdf

Calendar_Coop

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

 

ลำดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”)
2. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยดำเนินการดังนี้
1) Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2) ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
3) กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู “บันทึกประวัตินศ.ใหม่”
4) พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู “แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ”
5) พิมพ์แบบฟอร์มถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู “ฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่”
3. การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่
– วันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 59 เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
– กำหนดการ และคำแนะนำในการแต่งกาย

ส่งเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (ภายในวันที่ 7 ก.ค. 59)

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร 0-4422-3014 ถึง 5 หรือ 0-4422-3025 ถึง 6 Fax 0-4422-3010

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

 

ลำดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”)
2. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยดำเนินการดังนี้
1) Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2) ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
3) กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู “บันทึกประวัตินศ.ใหม่”
4) พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู “แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ”
5) พิมพ์แบบฟอร์มถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู “ฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่”
3. การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่
– วันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 59 เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
– กำหนดการ และคำแนะนำในการแต่งกาย

ส่งเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (ภายในวันที่ 7 ก.ค. 59)

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร 0-4422-3014 ถึง 5 หรือ 0-4422-3025 ถึง 6 Fax 0-4422-3010

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สาขาวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

ามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บลิงค์ของศูนย์บริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สาขาวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

ามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บลิงค์ของศูนย์บริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สาขาวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สาขาวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บลิงค์ของศูนย์บริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สาขาวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สาขาวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บลิงค์ของศูนย์บริการการศึกษา