กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การลงทะเบียนของนักศึกษาทุกระดับชั้น ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักวิชาเทคโนโลยีจึงขอแจ้งกำหนดการลงทำเบียนฯ ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ดังนี้ <<< อ่านละรายเอียดเพิ่มเติม<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *