กำหนดวันสอบ ENGLISH PROFICIENCY TEST (EPT) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

สำหรับรายวิชา 900014 ENGLISH PROFICIENCY TEST ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
ได้กำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 08.00-12.00 น. ห้อง B5209 เรียนรวม 2
และสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00-17.00 น. ห้อง B1120 B1202 B1204 B1206 เรียนรวม 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *