สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


แจ้งกำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ปรับลงทะเบียนล่าช้า และประบชำระเงินล่าช้า ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศโดย : , ประกาศเมื่อ : 28 เม.ย. 2559 14 :46 น.


ตามที่ ส่วนการเงินและบัญชี ได้ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ปรับลงทะเบียนล่าช้า และประบชำระเงินล่าช้า ประจำภาคการศึกษา 1/2559 และ ประจำปีการศึกษา 1/2559 เพื่อประกาศแจ้งให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วกัน

คลิกอ่าน >>>รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<<<

Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION