สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศโดย : , ประกาศเมื่อ : 21 ต.ค. 2559 16 :58 น.


หลักสูตรการจัดการมหาบัณิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

โดยมีรายละเอียดตามดังนี้

Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION