แผนการเรียนการสอน สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2559 (นักศึกษารหัสD59xxxxx)

สาขาวิชาการจัดการดมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา ขอประกาศปฏิทินสำหรับหารเรียนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ดังนี้

ปฏิทินการเรียนการสอน.docx

ปฏิทินการสอน.pdf

Calendar_Coop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *